cps-plastic ศูนย์รวมซื้อ-ขาย ประมูล พลาสติก เศษพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล ถุงพลาสติก กระดาษ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตพลาสติก เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก ของเก่า เศษเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ขยะอุตสาหกรรม ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล รับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้ ของเก่า ขยะอุตสาหกรรมต่างๆ เศษพลาสติกที่เหลือใช้จากการผลิต จากการฉีด เป่า สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ

พลาสติกรีไซเคิล รับซื้อพลาสติก เศษพลาสติก พลาสติกอุตสาหกรรม พลาสติกเหลือใช้ พลาสติกเก่า พลาสติกรีไซเคิล พลาสติกค้างสต๊อก ของเก่า

 

   

ค้นหา
ดู: 2267|ตอบ: 0
go

ปะการังกับภาวะโลกร้อน (Corals and Global Warming) โดย ดร.สุชนา ชวนิชย์ ปะการัง (coral) เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระ

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2011-8-20 17:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ปะการังกับภาวะโลกร้อน (Corals and Global Warming) โดย ดร.สุชนา ชวนิชย์


       ปะการัง (coral) เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่รวมกลุ่มกันเป็นโคโลน (colony) ในแต่ละโคโลนีนั้นจะมีตัวของปะการังที่เรียกว่า โพลิป (polyp) ซึ่งมีขนาดเล็กประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ลักษณะของแต่ละโพลิป ในกลุ่มของปะการังแข็ง (hard coral) เหล่านี้ จะมีหนวด (tentacle) จำนวน 6 เส้น หรือเป็นทวีคูณของหก หนวดเหล่านี้มีหน้าที่หลักในการจับแพลงก์ตอน เป็นอาหาร

        โดยทั่วไป ปะการังมีสาหร่ายซูแซนเทลลี (zooxanthellae) ซึ่งเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวอาศัย อยู่ร่วมกันภายในเนื้อเยื่อของปะการัง สาหร่ายซูแซนเทลลีให้พลังงานที่เป็นผลจากการสังเคราะห์แสงแก่ปะการังที่ใช้เป็นที่อาศัย อีกทั้งให้สีสันที่หลากหลายกับปะการังด้วย ดังนั้นหากปะการังเหล่านี้ไม่มีสาหร่ายซูแซนเทลลีแล้ว ปะการังจะได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และปะการังก็จะมีแต่สีขาว ซึ่งเป็นสีของโครงร่างหินปูนที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเท่านั้น สีสันของโลกใต้น้ำบริเวณแนว ปะการังก็คงไม่งดงามเหมือนที่เห็นเช่นปัจจุบัน

          ปะการังฟอกขาว
          ปะการังเปรียบเสมือนบ้านของสาหร่ายซูแซนเทลลี ดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอก ของบ้านหรือปัจจัยทางกายภาพของสภาพแวดล้อมที่ปะการังอาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนไม่ เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เช่น การที่อุณหภูมิของน้ำ หรือระดับความเค็มของน้ำสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าสภาวะปกติ ส่งผลให้สาหร่ายซูแซนเทลลีไม่สามารถอาศัยอยู่ใน ปะการังได้อีกต่อไป จึงจำเป็นต้องออกมาจากเนื้อเยื่อของปะการังเข้าสู่มวลน้ำเพื่อหาบ้านใหม่ที่ให้ตนเองสามารถเข้าไปอาศัยและดำรงชีวิตต่อไปได้ ปะการังที่ปราศจากสาหร่ายเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสได้รับพลังงานเสริมที่เพียงพอในการดำรงชีวิต หากสถานการณ์ดำรงเช่นนี้ต่อไป ปะการังก็จะตายในที่สุด เมื่อสาหร่ายซูแซนเทลลีซึ่งเป็นสีสันของปะการัง ออกจากตัวปะการังไปแล้ว ปะการังก็จะกลับคืนมาเป็นสีขาว ซึ่งคือสีของปะการังเอง ดังนั้นปรากฏการณ์ที่ทำให้สาหร่ายซูแซนเทลลีออกจากปะการัง จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) ทั้งนี้ ปะการังที่เกิดการฟอกขาวก็สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ หากสาหร่ายซูแซนเทลลีเหล่านั้นกลับเข้าสู่ตัวปะการังอีก ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกลับคืนสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและระยะ วลายาวต่อเนื่อง การฟื้นตัวของปะการังโดยธรรมชาติมีโอกาสเป็นไปได้ต่ำ หรือไม่มีเลย โดยทั่วไปปะการังแข็งสามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากสาหร่ายซูแซนเทลลีได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น หากสาหร่าย ซูแซนเทลลีไม่กลับเข้าสู่ปะการังในช่วงเวลาดังกล่าว ปะการังเหล่านั้นก็จะตายในที่สุด

        ปรากฏการณ์ปะการังสีทอง
     ปรากฏการณ์ปะการังสีทอง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2549 และกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ชายฝั่งทะเล ค่ายเจษฎามหาราชเจ้า ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการเกิดปะการังฟอกขาว โดยปกติแล้ว ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีน้ำลงสูงสุดในตอนกลางวัน ทำให้พื้นที่ตื้นชายฝั่งได้รับอิทธิพลจากแสงแดดเต็มที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น อย่างชัดเจน ประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์ ลาณีญ่าที่เกิดฝนตกหนักเป็นบางช่วงอย่างต่อเนื่อง น้ำฝนนั้นทำให้ระดับความเค็มของน้ำทะเลลดต่ำลง นอกจากนั้น การชะล้างตะกอนหรือของเสียจากฝั่ง โดยฝนที่ตกลงมาและการระบายน้ำใช้สู่ท่อระบายน้ำที่ ปล่อยลงในบริเวณใกล้เคียง จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ทำให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว

       บริเวณชายฝั่งค่ายเจษฎามหาราชเจ้า มีปะการังอ่อน (soft coral) ชนิดหนึ่งเรียกว่า ปะการังอ่อนดอกเห็ด หรือปะการังอ่อนทองหยิบ หรือ Sarcophyton จำนวนมากอาศัยอยู่ ซึ่งปะการังอ่อน Sarcophyton นี้ สามารถพบกระจายทั่วไป ปะการังอ่อนแตกต่างกับ ปะการังแข็งตรงที่ปะการังอ่อนจะไม่มีการสร้างโครง ร่างหินปูนที่เป็นโครงสร้างแข็งขึ้นห่อหุ้มตัวภายนอก หากแต่ฝังโครงร่างแข็งนี้ภายในเนื้อเยื่อเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และมีหนวดที่ใช้ในการจับอาหาร 8 เส้น หรือทวีคูณของแปด ทั้งนี้ปะการังอ่อนยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีและไม่มีสาหร่ายซูแซนเทลลีร่วมอาศัยด้วย โดยปะการังอ่อน Sarcophyton จัดอยู่ในกลุ่มที่มีสาหร่ายซูแซนเทลลี ดังนั้น เมื่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกไม่ปกติ สาหร่ายซูแซนเทลลีนี้จึงออกจากตัวปะการังอ่อนไป ทำให้สีเนื้อเยื่อของโคโลนีปะการังอ่อนปรากฏขึ้น สีที่พบเห็นทั่วไปมีทั้งสีน้ำตาล เขียว เหลือง จนถึงครีม ดังนั้นเมื่อน้ำทะเลลดต่ำลง ผิวน้ำทะเลสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ ประกายสีเหลืองทองอร่ามของปะการัง Sarcophyton ที่เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวจึงเด่นชัดมากขึ้น โดยปกติ ปะการังอ่อน สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากสาหร่ายซูแซนเทลลีได้ 2-3 เดือน หรืออาจถึง 6 เดือน ซึ่งนานกว่าปะการังแข็ง มาก เนื่องจากปะการังอ่อนนี้สามารถปรับตัวโดยการ แบ่งหรือแยกตัวออกให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดการใช้ พลังงานส่วนหนึ่งส่วนใดสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ยาวนานที่สุด
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
รหัสลับ เปลี่ยน

รูปแบบข้อความล้วน|ศูนย์กลางซื้อขายพลาสติกรีไซเคิล ของเก่า ลงประกาศฟรี รับซื้อพลาสติก เศษพลาสติก มีใบอนุญาติครบ ตัดBOI ได้ สินค้ารีไซเคิล รับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม ก้อน ก้านรันเนอร์ พลาสติกอุตสาหกรรม พลาสติกเหลือใช้ พลาสติกเก่า พลาสติกรีไซเคิล พลาสติกค้างสต๊อก ของเก่า

GMT+8, 2020-2-19 16:31 , Processed in 0.038384 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.